Zašrktnutím tlačítka se na obrázku zobrazí u všech stran možnost přidat ukončovací lišty. Po výběru požadovaných lišt můžete pro každou lištu určit, zda bude rovná nebo ukončovací.Klikněte kamkoliv na obsah stránky pro uzavření okna nápovědy.